เกี่ยวกับเรา

บริษัท เคเคเอเชียทราเวล  มีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่  138 ซอยสมเด็จพระปิ่น 5  แขวงบางยี่ขัน เขต บางพลัด  10700  เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวครบวงจร ภายใต้ข้อกำหนดของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตามใบอนุญาต เลขที่ 11 / 07551 โดยได้วางหลักประกันไว้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นเงินสดอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ทุกประการ     บริษัท เคเคเอเชียทราเวล  ประกอบด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานธุรกิจท่องเที่ยวกว่า 20 ปี บริษัทฯมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ มุ่งเน้นคุณภาพสูงสุด เริ่มตั้งแต่ทีมงานบริการที่ต้องผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทฯ   ในเรื่องเทคนิคการบริการที่ประทับใจและอื่นๆ รวมถึงมัคคุเทศก์ก็จะต้องผ่านการอบรมเพื่อสอบรับใบอนุญาตจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย      นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำคัญ  ในส่วนของโรงแรมที่พัก ภัตตาคาร และผู้ประกอบการร่วมต่างๆ  โดยอาศัยประสบการณ์ตรงจากการเดินทางด้วยตัวเอง และความตั้งใจอย่างเต็มที่  เพื่อให้ การเดินทางท่องเที่ยวกับเคเคเอเชียทราเวล ของทุกๆท่านจะเต็มไปด้วยความประทับใจตลอดทุกๆเส้นทาง  

สมดังคำปณิธานที่ว่า   “TRAVEL  IS  MY  LIFE”

 

บริการของทางบริษัท ประกอบด้วย

1. บริการจัดนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ • บริการนำเที่ยว แบบ Package Tour โดยลูกค้าสามารถสอบถาม และซื้อบริการทัวร์ได้ด้วยโปรแกรม และช่วงเวลาที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้

• บริการนำเที่ยว แบบ Incentive Group ลูกค้าสามารถเลือกสรรโปรแกรม และกำหนดราคาได้เองตามงบประมาณที่มี บริการนำเที่ยวแบบ Incentive Group เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ เช่น บริษัท ห้างร้าน หรือกลุ่มองค์กรต่างๆ

• บริการนำเที่ยวแบบ Private เหมาะสำหรับลูกค้า V.I.P หรือลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูง อาจจะเดินทางเพียง 2 - 3 ท่าน โดยจะเป็นการดูแลที่พิเศษอย่างยิ่งยวด

• บริการนำเที่ยวแบบ พำนักระยะยาว หรือ Long Stay ( 10 – 15 วัน ) เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้า V.I.P 

2. บริการจองห้องพัก โรงแรม รีสอร์ท ทั้งในและต่างประเทศ

3. จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน ทุกเส้นทางทั่วโลก

4. บริการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร งานปาร์ตี้สังสรรค์ขององค์กร ทั้งในและต่างประเทศ

5. บริการจัดทัศนศึกษา ดูงาน ทางด้านการศึกษา อุตสาหกรรม การค้าการลงทุนฯลฯ ทั้งในและต่างประเทศ