— by
ทัวร์แอฟริกา สไตล์ KKASIATRAVEL|ONCE IN SOUTH AFRICA 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์
  • ทัวร์แอฟริกา สไตล์ KKASIATRAVEL|ONCE IN SOUTH AFRICA 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์
  • ทัวร์แอฟริกา สไตล์ KKASIATRAVEL|ONCE IN SOUTH AFRICA 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์

ทัวร์แอฟริกา สไตล์ KKASIATRAVEL|ONCE IN SOUTH AFRICA 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์

  • - รหัสทัวร์: AFC001
  • - โปรแกรมเดินทาง:
66,900.00 ฿

ทัวร์แอฟริกา สไตล์ KKASIATRAVEL|ONCE IN SOUTH AFRICA 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์


•ลัดฟ้าสู่โจฮันเนสเบิร์ก เยือนหมู่บ้านเลเซดี (Lesedi Cultural Village) หมู่บ้านวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ของชาวแอฟริกาใต้

•ตื่นเต้นกับกิจกรรมส่องสัตว์ซาฟารีที่ พีลันเนสเบิร์ก (Pilanesburg) ท่องป่าซาฟารียามรุ่งอรุณ

•ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเองขึ้นสู่จุดชมวิวด้านบน Table Mountain เดินเล่นย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ ล่องเรือไปชมแมวน้ำ นกเพนกวิน ชมทัศนียภาพอันงดงามที่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ***คุ้มที่สุดพักโรงแรมสุดหรู THE PALACE OF THE LOST CITY***

***อาหารพิเศษ !!! กุ้งมังกร รวมทั้งชิมเนื้อสัตว์ป่านานาชนิด*** 

สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ดูข้อมูลท้ายโปรแกรม) ต้องมีสำเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ

และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากสถานทูตแอฟริกาใต้เท่านั้น

รีวิว (0)

เขียนรีวิว

กรุณา ล็อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อรีวิว