— by
ทัวร์แอฟริกา สไตล์ KKASIATRAVEL|SUPER SAVE SOUTH AFRICA 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์
  • ทัวร์แอฟริกา สไตล์ KKASIATRAVEL|SUPER SAVE SOUTH AFRICA 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์
  • ทัวร์แอฟริกา สไตล์ KKASIATRAVEL|SUPER SAVE SOUTH AFRICA 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์

ทัวร์แอฟริกา สไตล์ KKASIATRAVEL|SUPER SAVE SOUTH AFRICA 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์

  • - รหัสทัวร์: AFC002
  • - โปรแกรมเดินทาง:
49,900.00 ฿

ทัวร์แอฟริกา สไตล์ KKASIATRAVEL|SUPER SAVE SOUTH AFRICA 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์

ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเองขึ้นสู่จุดชมวิวด้านบน Table Mountain 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ

ล่องเรือชมแมวน้ำ นกเพนกวิน ที่บริเวณเกาะซีล

ชมทัศนียภาพอันงดงามที่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope)

เดินเล่นย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์

สะสมไมล์ STAR ALLIANCE ได้ 100% 

***อาหารพิเศษ !!! BBQ ชิมเนื้อสัตว์ป่านานาชนิด***

สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ดูข้อมูลท้ายโปรแกรม)

ต้องมีสำเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากสถานทูตแอฟริกาใต้เท่านั้น

รีวิว (0)

เขียนรีวิว

กรุณา ล็อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อรีวิว